dier natuur milieu

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Dier - Natuur - Milieu

We houden nauwelijks rekening met de belangen van toekomstige generaties. Om die reden is er een maatschappelijke stroming van mensen die een betere wereld voor ogen hebben en daar actief aan willen bijdragen. Een wereld waarin dieren, natuur en milieu een eigen, intrinsieke waarde vertegenwoordigen, die los staat van hun directe of indirecte nut voor de mens. Een wereld die de moeite waard is om voor te vechten, omdat het een duurzame wereld is. Een wereld die langer meekan dan de generaties die op dit moment leven. Minder consumeren, duurzaam produceren en respect voor het leven en de leefomgeving. In Nederland zijn vier miljoen mensen lid van dierenbeschermings-, natuur- en milieu-organisaties. Ontdubbeld gaat dat nog altijd om twee miljoen huishoudens.

WebLogs

Door Donald van Doesburg Oosterbaan i.s.m dier-natuur-milieu.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 43 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?